ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ ΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΕΚΤΕΣ