Ζύγισμα - Δοσομέτρηση / Ζυγιστικά

  • Πολυκέφαλα ζυγιστικά μηχανήματα
  • Πολυκέφαλα ζυγιστικά μηχανήματα
  • Γραμμικά ζυγιστικά μηχανήματα
  • Γραμμικά ζυγιστικά μηχανήματα

Περιγραφή

Ζυγιστικά μηχανήματα με γραμμικά ή πολυκέφαλα ηλεκτρονικά ζυγιστικά συστήματα.

Μηχανές κατάλληλες για χρήση σε τρόφιμα, μη τρόφιμα και κάθε είδους στερεό προϊόν. Πληθώρα εφαρμογών κατάλληλες για κάθε ιδιαίτερη απαίτηση του πελάτη, για εύθραυστα και δυσκολα στην διαχείρηση προϊόντα και για επιβαρυμένα περιβάλλοντα εργασίας (σκόνη, υγρασία κ.λ.π)