Συσκευασία / Thermoforming

  • Οριζόντια θερμοδιαμορφωτικά

Περιγραφή

Mηχανές συσκευασίας για τρόφιμα, μη τρόφιμα και ιατρικά προϊόντα, ικανές για διαχείρηση εύκαμπτων αλλά και άκαμπτων συσκευασίών. Προαιρετικά διαθέσιμα συστήματα κενού και έγχυσης αερίων.

Η μηχανές μπορούν να συνδυαστούν με περιφερειακά μηχανήματα (tray denesters, δοσομετρητές, εκτυπωτές, ετικετέζες, αναλυτές O2, ανιχνευτές μετάλλων, ελεγκτές βάρους, κλπ.).