Τεχνική Υποστήριξη

After Sales


Technician Η Advance Food Technologies προσφέρει γρήγορη, ικανή και αξιόπιστη υποστήριξη σε προγραμματισμένη ή έκτακτη ανάγκη. Tα σταθερά και κινητά συνεργεία μας, εγγυώνται αμεσότητα και ευελιξία, με μόνιμο προσανατολισμό στο τελικό αποτέλεσμα και στην πλήρη ικανοποίηση του πελάτη.

Εχοντας εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό και πολύχρονη πείρα σε όλων των ειδών τις μηχανές επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων, μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στις ανάγκες των πελατών της είτε στον ίδιο το χώρο του κάθε πελάτη, είτε στον δικό της, πλήρως εξοπλισμένο χώρο, που έχει πρόσφατα κατασκευάσει ειδικά για τέτοιες εργασίες.

Πέραν των υπηρεσιών συντήρησης η εταιρεία μπορεί να προσφέρει με την βοήθεια υπερσύγχρονου εξοπλισμού που έχει προμηθευτεί, υπηρεσίες ελέγχου της τροποποιημένης ατμόσφαιρας στης συσκευασίες τροφίμων ώστε να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της χρήσης των αερίων συσκευασίας και της μεθόδου έγχυσης.

Αναλυτικότερα κάποιες από τις προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες:

  • Aνάλυση των αερίων εντός της συσκευασίας.
  • Εκτίμηση της διατηρησιμότητας των συσκευασμένων προϊόντων.
  • Έλεγχος και τεκμηρίωση της ποιότητας συσκευασίας.
  • Εκτίμηση του μίγματος αερίων που είναι το πλέον κατάλληλο για κάθε είδος τροφίμων.
  • Ενοικίαση εξοπλισμού για διενέργεια δοκιμών και στο χώρο του πελάτη (αναμείκτες, αναλυτές σταθερούς και φορητούς, μηχανήματα αναγνώρισης διαρροών σε συσκευασίες).