Φρούτα-Λαχανικά / Παραλαβή & διαλλογή

  • Μηχάνημα διαλλογής baby leafs

    Σύστημα διαλλογής baby leafs.

  • Μεταφορική ταινία διαλογής

    Μεταφορικές ταινίες διαλλογής.

  • Τράπεζα διαλογής

    Τράπεζες διαλλογής όλων των τύπων.

  • Ταινία διαλογής

Περιγραφή

Συστήματα για την παραλαβή και διαλογή των αγροτικών προϊόντων, ανατροπείς παλετών, τράπεζες διαλογής, πάγκοι εργασίας, αεροδιαχωριστές, κυκλωνικοί διαχωριστές χωμάτων, καλιμπραδόροι, ταινίες ελέγχου και αυτόματης απομάκρυνσης ξένων σωμάτων και κοτυληδόνων.

Μηχανήματα σχεδιασμένα για την επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας, ευέλικτα και εύκολοπροσάρμοστα στις απαιτήσεις του πελάτη.