Ανακατασκευές μηχανημάτων

  • Ζυγιστικό μηχάνημα τροφίμων

Ανακατασκευές μηχανημάτων / Μεταχειρισμένα μηχανήματα


Η εταιρεία μας διαθέτοντας ένα εξαιρετικά έμπειρο τεχνικό δυναμικό καθώς και στεγασμένους ιδιόκτητους χώρους πλήρως εξοπλισμένους με τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, είναι σε θέση να προβαίνει σε επισκευές και ανακατασκευές σε μεταχειρισμένο εξοπλισμό πελατών της.

Επίσης η εταιρεία προβαίνει σε ανακατασκευές και συντηρήσεις σε εξοπλισμό που εισάγει από το εξωτερικό, έχοντας την δυνατότητα να προσφέρει στην πελατεία της εξοπλισμό “second hand” πλήρως πιστοποιημένο από την ίδια και με δική της εγγύηση λειτουργίας.

Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες να καλύψουν άμεσες παραγωγικές τους ανάγκες με χαμηλότερο budget και με την ασφάλεια που τους παρέχει η εγγύηση καλής λειτουργίας που τους δίνει η Advance Food Technologies.