Συσκευασία / Παλετοποίηση - αποπαλετοποίηση

  • παλεταριστες-αποπαλεταριστες
  • παλεταριστες-αποπαλεταριστες
  • παλεταριστες-αποπαλεταριστες

Περιγραφή

Συστήματα παλετοποίησης, πολλαπλών αξόνων με οριζόντιους βραχίονες (καρτεσιανά) ή robot (ανθρωπόμορφα). Kατάλληλα για το παλετάρισμα μπουκαλιών, κιβωτίων, προϊόντων χύδην, σάκων και ολόκληρων παλετών σε διάφορα μεγέθη και βάρη.

Αυτόματοποίηση ανάλογα με τις απαιτήσεις της διεργασίας. Σχεδιασμός και πρόγραμμα χειρισμού φιλικό προς τον χρήστη. Απομακρυσμένη διάγνωση και επίλυση προβλημάτων από απόσταση.