Συσκευασία / Οριζόντια συσκευαστικά (Flowpack)

  • Οριζόντια συσκευαστικά Crimax
  • Οριζόντια συσκευαστικά Crimax
  • Οριζόντια συσκευαστικά Crimax
  • Οριζόντια συσκευαστικά Crimax

Περιγραφή

Μηχανήματα κατασκευασμένα από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές εταιρείες για κάθε απαιτούμενη παραγωγικότητα. Kατάλληλα για την συσκευασία τροφίμων, στερεών προϊόντων, μονοδόσης, πολαπλών δόσεων (ανασυσκευασίες), χύμα προϊόντων με διαφορετικά μεγέθη, κ.λ.π.

  • Δυνατότητα συσκευασίας σε τροποποιημένη ατμόσφαιρα για μέγιστη διατήρηση.
  • Πλήρους ηλεκτρονικής λειτουργίας με απλοποιημένη οθόνη ελέγχου τύπου αφής και με εξαιρετικά φιλικό menu διαχείρησης.
  • Ανοξείδωτης κατασκευής για μέγιστη αντοχή και μακροχρόνια διάρκεια ζωής.
  • Η μηχανές μπορούν να συνδυαστούν με περιφερειακά μηχανήματα (tray denesters, δοσομετρητές, εκτυπωτές, ετικετέζες, αναλυτές O2, ανιχνευτές μετάλλων, ελεγκτές βάρους, κλπ.).